CONDITII DE INTERNARE

 

Criterii de internare:

 • Pe baza de programare;

Acte necesare pentru internare:

 • Bilet de trimitere eliberat de medicul de familie si/sau Bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Certificat de nastere (copie xerox);
 • Carte de identitate sau buletin (copie xerox);
 • Aviz epidemiologic;
 • Certificat de grad handicap (copie xerox);
 • Adeverinta cu situatia scolara;
 • Adeverinta medicala pentru insotitor avand sintagma „Apt intrare in colectivitate” (dupa caz);
 • Alte documente medicale (bilet de iesire de la alte unitati medicale, retete, etc.).

 

Informatii privind externarea:
Medicul curant va aduce la cunostința pacientului data externãrii, cu cel puțin 24 ore inainte.

La externare, pacientul va primi urmãtoarele documente:

 • Bilet medical de ieșire;
 • Scrisoare medicalã;
 • Indicații privind regimul alimentar și de viațã;
 • Recomandãri privind tratamentul la domiciliu;
 • Consult dupã o perioadã stabilitã;
 • Concediu medical (dacã este cazul);
 • Se recomandã ingrijire medicalã la domiciliu (dacã este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;

 

Vă mulțumim pentru intelegere!