Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003.

 

 • Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale;
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;

Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă;
 • Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, numai cu acordul pacientului;
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală;
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;

Consinţământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o interventie medicală asumându-şi, ȋn scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinta refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Când pacientul nu ȋşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului printr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consinţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consinţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, ȋn vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat ȋntr-o unitate medicală fără consinţământul său, cu excepţia cazurilor ȋn care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
 • Pacientul are acces la datele medicale personale;
 • Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului;
 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 • În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale;
 • Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului;
 • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat; Se exceptează de la aceste prevederi cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.
 • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
 • Pacientul poate oferi unităţii unde a fost îngrijit donaţii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
 • Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continu.

 

OBLIGATIILE PACIENTILOR

 Pentru buna desfăşurare a activităţilor medicale, pe durata spitalizării, pacienţii trebuie să ţină cont de următoarele obligaţii:

 • Să poarte o ţinută regulamentară;
 • Să respecte regulile de acces, de conduită si disciplină ale spitalului, regulile şi orarul de vizitare;
 • Să nu părăsească unitatea fără aprobarea medicului sau a sistentei de tură;
 • Să nu producă zgomote puternice, de orice natură (incluzând aici şi sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicaţii), şi să nu iniţieze acţiuni care pot produce disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur.
 • Să nu introducă în spital aparate electrocasnice fără acordul prealabil, scris, al directorului medical sau al asistentului şef.
 • Să păstreze curăţenia în spaţiile comune şi, după caz, în rezervă.
 • Să utilizeze cu atenţie şi să nu deterioreze bunurile spitalului, precum şi bunurile aflate în proprietatea altor persoane, dacă este cazul; orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil;
 • Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea persoanei, viaţa privată şi programul celorlalţi pacienţi, inclusiv ale personalului medical.
 • Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în sanatoriu, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.
 • Să se ȋngrijească de igiena sa individuală, iar dacă starea de sănătate nu le va permite, vor fi ajutaţi de aparţinători şi personalul auxiliar;
 • Să menţină igiena patului, a salonului şi a celorlalte spaţii pe care le foloseşte ȋn timpul internării;
 • Să nu utilizeze stingătoarele şi instalaţiile de oxigen;
 • Să păstreze alimentele de orice fel numai ȋn frigider;
 • Să nu depoziteze şi/sau să nu arunce pe geam resturi alimentare sau alte alimente;
 • Să nu fumeze ȋn incinta unităţii – conform Legii 349/2002. În interesul sănătăţii dvs., faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat!
 • Să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice ȋn spital;
 • Să se adreseze ȋn mod civilizat personalului medico-sanitar fără acte de agresiune verbală sau fizică, situaţie ȋn care va fi externat;
 • Să atenţioneze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la instalaţiile electrice, sanitare sau de ȋncălzire centrală;
 • Să anunţe şi să respecte recomandările personalului de serviciu ȋn caz de ȋnceput de incendiu;
 • Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din unitate;
 • Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor de secţie;
 • Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de sanatoriu şi lenjeria de pat primite pentru şederea în unitate;

 

 

 

REGULAMENT PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI în Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

 

PACIENŢII INTERNAŢI TREBUIE SA RESPECTE URMATOARELE REGULI:

 

Reguli cu privire la internare:

Sa prezinte la internare actele necesare formalitatilor de internare si anume:

 • biletul de trimitere de la medicul de familie/specialist din ambulatoriu;
 • certificatul de nastere (copie xerox);
 • buletinul sau cartea de identitate (copie xerox);
 • aviz epidemiologic;
 • certificat de grad handicap (copie xerox);
 • adeverinta cu situatia scolara;

 

La salon:

 • asistenta de serviciu/infirmiera ii prezinta salonul cu anexele si utilitatile sale, obiectele sanitare, mobilierul, aparatura TV, sistemul de iluminare si de alarmare si modul lor de functionare;
 • primeste informatii privitoare la respectarea normelor de igiena personala, si a ambientului din camera, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri;

 

Reguli pe perioada internarii:

 • sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in sectie/compartiment;
 • să se comporte civilizat şi politicos cu personalul medical si cu ceilalti pacienti;
 • să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în vigoare;
 • să-şi amintească orice amănunt în legătură cu boala lui, chiar dacă li se pare de minimă importanţă;
 • în sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele analizelor de laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente în legătură cu boala;
 • sa se prezinte la internare cu medicatia aferenta bolilor cronice de care sufera si este deja diagnosticat, medicatie eliberata pe reteta de medicii de familie, sau specialisti;
 • să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici si sa respecte recomandarile medicale si tratamentul;
 • sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;
 • sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 • sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca salonul/rezerva, de cate ori este nevoie;
 • să poarte ţinută vestimentară îngrijită, decentă când ies pe coridoare sau afară, în curtea sanatoriului;
 • să respecte regulile de igienă personală zilnic;
 • sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti, produse cosmetice personale);
 • sa respecte programul sanatoriului privitor la orele de masa, de tratament, de odihna si primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplica in unitate;
 • sa nu paraseasca unitatea fara acordul medicului curant sau medicului de garda;
 • bolnavii internati nu pot parasi sanatoriul in tinuta de spital, fiind interzisa circulatia pe strazi sau parcuri in astfel de tinute;
 • este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat in cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;
 • să respecte circuitele sanatoriului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe;
 • să nu pretindă proceduri medicale, examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare;
 • sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de administrare a tratamentului;
 • să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obişnuit în familie;
 • este interzisa aducerea in incinta sanatoriului de alimente usor perisabile;
 • alimentele bolnavilor primite de la familie trebuie depozitate si triate de catre personalul unitatii in sectorul-bloc alimentar;
 • să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
 • să stea în sanatoriu atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doresc externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură;
 • să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînţelegerea unor temeni şi să solicite informaţii doar personalului calificat;
 • fumatul cat si consumul de bauturi alcoolice este strict interzis, în caz contrar bolnavii vor fi externaţi;
 • să aducă la cunoştinţa familiei programul de vizită;
 • vizitatorii trebuie sa respecte orarul de vizite afisat si sa fie echipati cu halate si papuci de protectie;
 • atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze cu stricteţe curăţenia şi liniştea;
 • este rugat sa limiteze pe cat posibil numarul vizitatorilor si timpul de sedere a acestora in salon;
 • sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe paturi;
 • sa nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra, etc);
 • pacientii si insotitorii acestora sunt obligati sa evite convorbirile telefonice pe durata efectuarii procedurilor medicale si dupa orele 22ºº;
 • este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale;
 • să pastreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori de altă natură);
 • sa completeze, „Chestionarul de satisfactie”, pe care l-au primit in momentul internarii, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor medicale si sa-l predea la externare;
 • în situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa medicului sau conducerii spitalului; pentru reclamatii scrise exista cutie speciala de colectare la parterul unitatii;
 • să nu provoace neînţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi;
 • se interzice folosirea oricarui tip de aparat electrocasnic;
 • folosirea telefoanelor mobile cu camera foto este strict interzisa;
 • folosirea camerelor video în scopul filmarii este strict interzisa; in anumite situatii, acest lucru poate fi permis numai cu aprobare, iar o asistenta sau alt membru al personalului va monitoriza filmarea;
 • în urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicala si copii după documentele primite din sanatoriu la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, revenind la control la termenele indicate.
 • in cazul nerespectarii acestor obligatii, pacientii sunt pasibili de sanctiuni;

 

La externare:

 • va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor spitalului, pacientul plateste contravaloarea;
 • la externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie completat in urna special amenajata in sectie – in cabinetul asistentelor, coboara la garderoba unde se echipeaza in tinuta de strada;

 

Va rugam sa luati la cunostinta faptul ca un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienilor nu va fi tolerat. În cazul unei astfel de situatii pacientul va fi externat.

 

 

 

 

CONDUCEREA SANATORIULUI