DOCUMENTE NECESARE PENTRU  INTERNARE

 

Prezentați-vă la internare cu urmatoarele documentele  necesare

 • Cardul de sănătate;
 • Bilet de internare de la medicul specialist/ Bilet trimitere de la medicul de familie;
 • Dovada  calității de asigurat.
 • Aviz epidemiologic;
 • Certificat de grad handicap (copie xerox);
 • Adeverinta cu situatia scolara;
 • Adeverinta medicala pentru insotitor avand sintagma „Apt intrare in colectivitate” (dupa caz);
 • Alte documente medicale (bilet de iesire de la alte unitati medicale, retete, etc.).

Angajați:

 • Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate;
 • Adeverință de la locul de muncă cu nr. de zile C.M. pe ultimele 12 luni.

Pensionari:

 • Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).

Șomeri:

 • Adeverință de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj.

Persoane fără venit:

 • Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate, privind plata asigurării medicale sau – Adeverință de coasigurat.

Elevi sub 18 ani și studenți:

 • Xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate;
 • Adeverință de elev/student.

Pentru eliberarea concediului medical este necesar sa se prezinte:

 • Adeverința de la locul de munca în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • Formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).

CRITERII DE INTERNARE

 1. Recomandarea de la medicul de familie sau medicul specialist pentru recuperare medicala a afectiunilor aparatului respirator, aparatului locomotor, deficiente neuromotorii si alte afecţiuni.
 2. Starea somatica si psihica sa permita aplicarea procedurilor de recuperare;
 3. Compensat cardio-vascular, echilibrati, valizi motor, comprehensivi, cooperanti, cu tratament pentru comorbiditati ( diabet zaharat, hipertensiune, cardiopatie ischemica, disfunctii tiroidiene, etc) insotit de recomandarile medicului specialist pentru administrarea tratamentului.

CRITERII DE PRIORITIZARE PENTRU INTERNARE

 1. Data solicitarii – ordonare temporala
 2. Statutul profesional, ocupational:
 • Salariati ( profesori, cadre medicale)
 • Studenti
 • Someri
 • Pensionati medical
 • Pensionati la limita de varsta
 • Fara ocupatie
 1. Diagnosticul:
 • Afecţiuni ale aparatului respirator: astm bronşic, bronşită cronică, bronşită

astmatiformă, bronsectazii, mucoviscidoză, status post pleurezii şi pneumonii trenante, etc.;

 • Afecţiuni ale aparatului locomotor:

Malformaţii congenitale: displazie de sold, picior strâmb, artrogripoză;

Deformări ale membrelor şi coloanei vertebrale de cauze variate: scolioze, cifoze, cifoscolioze;

Afecţiuni articulare variate: redori si instabilitaţi articulare, osteonecroze aseptice;

Boli imunologice: artrită juvenilă, dermatomiozită;

Sechele post-traumatice.

 • Deficienţe neuromotorii:

Paralizii cerebrale cu expresie variată: spastice (hemipareze, parapareze, tetrapareze), diskinetice, ataxice, mixte;

Paralizii periferice: paralizii de plex brahial, radiculopatii, neuropatii periferice;

Boli neuromusculare: amiotrofii spinale, distrofii musculare;

Malformaţii congenitale cerebrale si ale maduvei spinarii: agenezii de corp calos, displazii corticale, spina bifida;

Sechele post-traumatisme cranio-cerebrale si accidente vasculare cerebrale.

 • Alte afectiuni

Rahitism;

Anemii secundare;

Deficienţe staturo-ponderale;

 

CRITERII DE EXTERNARE

 

 1. Medicul curant stabileste data externarii, după evaluarea stării de sănătate a pacientului cu respectarea numarului de zile recomandate pentru afectiunea pentru care a fost internat.
 2. Data externarii, va fi comunicata pacientului, de catre medicul curant cu cel putin 24 de ore inainte. Pentru pacientii greu deplasabili sau cu deficit de comunicare, vor fi anuntati apartinatorii cu cel putin 48 ore inaintea datei de externare. Atunci cand este cazul, in situatia pacientilor minori, fara apartinatori sau a pacientilor greu deplasabili se solicita transport cu ambulanta.
 3. In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulanta se intocmeste cererea de transport, avizata de directorul medical, catre serviciul de ambulanta si Casa de Asigurari de Sanatate.
 4. La externare, bolnavilor li se inmaneaza urmatoarele documente:

Scrisoare medicala pentru medicul de familiie in vedera asigurarii continuitatii ingrijirilor;

Concediul medical, recomandat dupa normele legislative in vigoare – daca este cazul;

 –  Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul ; 

 – Plan de îngrijiri la domiciliu;

Reprogramare după o perioadă stabilită.

 

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE

Informare cu privire la recunoaşterea rezultatelor investigatiilor efectuate în alte unităţi medicale

Consiliul Medical al Sanatoriului Balneoclimateric a stabilit criteriile de recunoaştere a rezultatelor investigaţiilor efectuate în alte unităţi medicale ( LABORATOARE ANALIZE MEDICALE ACREDITATE RENAR), şi anume:

 • analizele / investigaţiile sunt acceptate – nu mai vechi de 12 luni, dar se vor reface cele considerate necesare şi utile pentru stabilirea statusului actual al afecţiunii cu care se prezintă pacientul;
 • analize acreditate RENAR;
 • investigaţii imagistice cu interpretare; dacă se doreşte o repetare a investigaţiei se va lua în calcul perioada de timp dintre rezultatul prezentat de pacient şi momentul actual (raportul cost-beneficiu şi în ceea ce priveşte iradierea pacientului).