PERSONAL DE CONDUCERE

AL SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC DE COPII

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

  1. Ionescu andreea Roxana – reprezentant DSP
  2. Trifan Adela – reprezentant DSP
  3. Gurita Adrian – reprezentant DSP
  4. Nistorica Constantin – reprezentant primarie Busteni

COMITET DIRECTOR

  1. Loghin Ioana Julieta – manager
  2. Antonie Cristina – director financiar contabil