– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

– Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului;

– OMS nr. 1.410/12.12.2016 – privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

– OMS nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, , cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personl si libera circulatie a acestor date , cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul MS 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

– Ordinul MS 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public;