Ce să faceţi în timpul unui cutremur:

 

Utilizatorii acestor recomandări pot fi deopotrivă copiii sau adulţii:

 • Păstraţi-va calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi.
 • Nu vă speriaţi de zgomotele din jur.
 • Preveniţi tendinţele de a se părăsi incaperile in care va aflati, deoarece durata redusă a fazei seismice iniţiale va face ca faza puternică a mişcării să surprindă grupurile de persoane pe scări, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente nedorite.

Dacă va aflaţi în faţa unei clădiri :

 • rămaneţi afară, departe de aceasta,
 • feriţi-vă de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, care de obicei se pot prăbuşi în stradă.
 • îndepărtaţi-vă de clădiri, stalpi, copaci şi de firele electrice.
 • nu alergaţi.

Dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri:

 • rămâneţi acolo, departe de ferestre care se pot sparge, staţi înspre centrul clădirii, lângă un perete structural rezistent; puteţi fi surprinşi într-un loc (hol, scară) unde vă puteţi accidenta.
 • staţi înăuntru până când mişcarea se opreşte şi este sigur să ieşiti afară; multe răniri din timpul unui cutremur se întâmplă când oamenii sunt loviţi de obiectele care cad în momentul în care doresc să intre sau să iasă din clădiri.
 • încetaţi lucrul, adăpostiţi-vă şi aşteptaţi.
 • limitaţi-vă deplasările în timpul unui cutremur la câţiva paşi, până la un loc sigur.
 • protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, care sunt suficient de rezistente spre a feri de căderea unor lămpi, obiecte, mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc. (consultaţi anticipat, în masura posibilităţilor, un specialist în structuri de rezistenţă, spre a cunoaşte care sunt elementele rezistente).
 • staţi departe de ferestre, uşi sau pereţi, orice obiecte care ar putea cădea ;
 • sprijiniţi-vă cu palmele pe podea sau ţineţi-vă cu mâinile de tocul uşii, spre a vă asigura stabilitatea.
 • în lipsa unor astfel de posibilităţi de a va menţine sub şoc stabilitatea, vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, ghemuit pe genunchi şi coate, cu faţa în jos: cu palmele împreunate vă veţi proteja capul (ceafa), iar cu antebraţele pe lateral, faţa.
 • experţii vor indica cursanţilor maniera corectă de a aplica aceste măsuri şi vor inspira încrederea în eficienţa autoprotecţiei.
 • închideţi sursele de foc cât puteţi de repede, iar dacă a luat foc ceva, interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.

Dacă sunteţi într-o clădire cu multe nivele luaţi în considerare următoarele:

 • deconectaţi de la curent aparatele electrocasnice, stingeţi aragazul;
 • adăpostiţi-vă şi staţi departe de ferestre şi pereţii exteriori;
 • staţi în interiorul clădirii;
 • nu folosiţi lifturile şi nici scările până nu se potoleşte cutremurul.

Dacă sunteţi într-un atelier, aplicaţi imediat, după caz, măsurile de protecţie specifice locului dvs. de activitate:

 • nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, dar, dacă puteţi, deschideţi uşa spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea eventualei evacuări după terminarea mişcării seismice şi verificarea stării scărilor şi a zonei de la ieşire. Evitaţi aglomeraţia.
 • nu alergaţi în stradă sau pe stradă, deplasaţi-vă calm spre un loc deschis ăi sigur, feriţi-vă de versanţii de unde pot cădea roci sau de unde pot avea loc alunecări de teren.

 

Faza post-dezastru. Ce să faceţi după un cutremur:

Aceste recomandări privesc acţiuni deosebit de importante de revenire la normal după impactul seismic prin colaborarea tuturor celor implicaţi.

Importanţa revenirii cât mai rapide la situaţia anterioară este subliniată şi de necesitatea de a utiliza în unele cazuri spaţiile de locuit sau şcolile ca centre de prim-ajutor, evacuare-cazare temporară  pentru alte persoane, dacă există zone învecinate grav afectate de seism. Astfel :

 • Nu plecaţi imediat din spaţiul în care va aflaţi. Asiguraţi-vă că o puteţi face fără să vă accidentaţi.
 • Părăsiţi calm clădirea numai după seism, pentru a permite verificarea clădirii fără a lua cu dvs. lucruri inutile; verificaţi mai întâi scara şi drumul spre ieşire.
 • Pentru orice eventualitate, preveniţi rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc la ieşirea din clădire utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).
 • Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, actionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, iar acestea au vitraj, procedaţi cu calm la spargerea geamului şi curăţarea ramei şi zonei de cioburi, utilizând un scaun , o vază, etc.
 • Evitaţi clădirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare ce trebuie întreprinse cu un minim de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile.
 • Deplasaţi-vă într-un loc deschis şi sigur.
 • Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei mişcări seismice (replici).
 • După părăsirea ordonată a clădirii căutaţi să obtineţi informaţii corecte despre intensitatea mişcării şi efectele sale şi verificaţi mai întâi afară şi apoi – cu precauţii – şi în interior, de regulă ziua, starea structurii şi a altor elemente şi obiecte care ar putea provoca răniri prin căderea lor.
 • Nu ascultaţi sfaturile unor aşa-zişi specialişti necunoscuţi care apar ad-hoc. Nu trebuie să daţi crezare zvonurilor privind eventualitatea unor replici seismice şi urmările lor, ascultaţi posturile de radio şi televiziune, utilizaţi doar informaţiile şi recomandările transmise oficial, recepţionate direct de dvs. şi nu din auzite. Daţi concursul dvs. organizaţiilor de intervenţie post-seismice, la analiza stării construcţiilor, şi la celelalte activităţi, întreprinse de organele în drept. Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveţi cunoştinţe necesare supravieţuirii până la interventia echipelor de salvare în cazul unei situaţii extreme în care, de exemplu, aţi fi surprins sub niste dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o incinta (spaţiu) blocată, prin înţepenirea uşilor sau din alte cauze.
 • În primul rând trebuie să fiţi calmi, să îi liniştiţi pe cei şocaţi, să nu permiteţi reacţii de panică, să acordaţi prim ajutor celor răniţi, iar dacă dvs. sau altă persoană din grup are posibilitatea de mişcare, să faceti un mic plan de salvare.
 • Acordati mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism.
 • Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrînilor, liniştiţi-i, asigurându-le îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare sezonului, în vederea unei eventuale evacuări din clădire pentru o anume perioadă, de la câteva ore la câteva zile.
 • Calmaţi persoanele speriate şi în special copiii de vârsta mai fragedă.
 • Ajutaţi-i pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii căzute, să se degajeze. Atenţie! Nu încercaţi să-i mişcati pe cei grav răniţi grav (dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze, până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat;  ajutati-i pe loc) decât dacă trebuie scoşi dintr-o zonă periculoasă în care le este ameninţată viaţa sau starea li se agravează rapid. Dacă trebuie să mişcaţi o persoană inconstientă, mai întâi imobilizaţi-i gâtul şi spatele.
 • Încercaţi să comunicaţi cu salvatorii, prin mijloacele care vă stau la dispoziţie.
 • Verificaţi dacă nu sunt scurgeri de gaze sau apă, dacă alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă.
 • Folosiţi lanterne cu baterii în cazul întreruperii curentului electric.
 • Nu utilizaţi în interiorul clădirilor după un cutremur lumânări, chibrituri sau alte surse de lumină cu flacăra deschisă pentru a evita posibilele explozii şi incendii cauzate de scurgerile de gaze sau de răspândirea de vapori ai unor substanţe inflamabile, până nu aţi verificat dacă nu sunt scăpari de gaze. Nu folosiţi în acest scop chibrituri sau brichete.
 • Protejaţi-vă tălpile în zonele acoperite de praf, moloz sau geamuri sparte.
 • Participaţi (dacă vi se solicită şi sunteţi apţi) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, sprijinirea construcţiilor, salvarea oamenilor.
 • Curăţaţi căile de circulaţie de cioburi sau substanţe toxice, chimicale vărsate, alimente, etc.
 • Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutăţeşte situaţia (de exemplu prin mişcarea dărâmăturilor sau mobilierului). O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, care ântotdeauna vor concentra personal specializat şi aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate, este să bateti la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate sau în peretii incintei, iar dacă aţi stabilit controlul verbal, furnizaţi informatiile cerute şi cereţi prim-ajutor necesar.
 • La evacuare daţi prioritate celor răniti sau copiilor, bătrânilor, femeilor, şi ascultaţi recomandările salvatorilor.
 • Nu vă preocupaţi de durată până la salvare, deoarece în astfel de condiţii, deşi timpul pare nesfârşit, corpul uman îşi mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În acest mod se explică durate extreme de rezistenţă de sute de ore în condiţii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în ţara noastra în 1977 şi în mod similar în întreaga lume.
 • Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri, sau organisme cu însărcinări oficiale, în privinţa interventţei post-seismice, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele necesare altor acţiuni.
 • Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, de gaz, apă, canal, verificaţi vizual şi starea construcţiei în interior.
 • În caz de avarii constatate, închideţi pe măsura posibilităţilor alimentarea locală sau generală şi anuntaţi imediat după aceea instituţia de specialitate pentru intervenţie.
 • Evitaţi, pe cât posibil, circulaţia în vederea vizitării rudelor sau cunoştintelor pentru a vedea care este starea lor, pentru a nu aglomera/bloca mijloacele de transport şi arterele de circulaţie

Ghidul cetateanului pentru situatii de urgenta

( da click pe textul de mai sus pentru a deschide )