A. SEREVICII MEDICALE – Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni acordă asistenţă medicală de specialitate copiilor si adultilor din toate judeţele ţării, pacienţii se pot interna pe o perioadã de 2-6 sãptãmâni, singuri sau cu însoţitori, pentru următoarele afecţiuni:

 Afecţiuni ale aparatului respirator:

astm bronşic, bronşită cronică, bronşită astmatiformă, bronsectazii, mucoviscidoză, status post pleurezii şi pneumonii trenante, etc.;

 

Deficienţe neuromotorii:

Paralizii cerebrale cu expresie variată: spastice (hemipareze, parapareze, tetrapareze), diskinetice, ataxice, mixte;

Paralizii periferice: paralizii de plex brahial, radiculopatii, neuropatii periferice;

Boli neuromusculare: amiotrofii spinale, distrofii musculare;

Malformaţii congenitale cerebrale si ale maduvei spinarii: agenezii de corp calos, displazii corticale, spina bifida;

Sechele post-traumatisme cranio-cerebrale si accidente vasculare cerebrale.

 

Afecţiuni ale aparatului locomotor:

Malformaţii congenitale: displazie de sold, picior strâmb, artrogripoză;

Deformări ale membrelor şi coloanei vertebrale de cauze variate: scolioze, cifoze, cifoscolioze;

Afecţiuni articulare variate: redori si instabilitaţi articulare, osteonecroze aseptice;

Boli imunologice: artrită juvenilă, dermatomiozită;

Sechele post-traumatice.

Tehnici  terapeutice aplicate

  1. Fizioterapie

 Agenţii fizici aplicaţi pe tegument determinã, prin acţiune mecanicã, termicã sau fotochimicã, rãspunsuri neurovegetative şi biochimice specifice, locale, dar şi  efecte generale, de adaptare. Substanţele folosite în aerosoli pot produce modificarea calitãţii secreţiilor, efect care faciliteazã eliminarea lor şi îmbunãtãţirea circulaţiei şi a distribuţiei aerului în cãile aeriene.

Obiective :

a. Reducerea hiperreactivitãţii bronşice, îmbunãtãţirea capacitãţii de  reglare termicã, creşterea rezistenţei la agresiuni;

b. Creşterea fluiditãţii secreţiilor, ameliorarea eliminãrii secreţiilor, reducerea inflamaţiei şi a infecţiei, diminuarea obstrucţiei cãilor aeriene.

Tehnici:

fricţiuni, ultraviolete,  unde scurte, aerosoli, drenajul secreţiilor bronşice, posturare şi tapotament toracic, exerciţii de tuse controlatã sau asistatã,  masaj.

 

  1. Kinetoterapie.

– Corecţia modificãrilor pulmonare reversibile care modificã cinetica respiratorie, precum şi însuşirea unui nou model de posturã a corpului, scad travaliul respirator, reduc costul ventilaţiei şi îmbunãtãţesc capacitatea de efort. Atenţia pacientului este centratã iniţial pe mişcãrile elementare iar apoi pe coordonarea  acestora în acte mai complexe.

Obiective : 

a. Asuplizarea coloanei vertebrale şi a cuştii toracice, creşterea forţei musculaturii anterioare a gâtului, paravertebrale, scapulo- humerale, abdomino-pelvine şi corectarea tulburãrilor posturale generale şi de la nivelul trunchiului,

b.Îmbunãtãţirea ventilaţiei pulmonare, creşterea volumului de aer mobilizabil, controlul desfãşurãrii respiraţiei, controlul fluxului de aer, îmbunãtãţirea drenajului bronşic, creşterea rezistenţei la efort.

Structura programului :

exerciţii de mobilizare, exerciţii de creştere a forţei  musculaturii paravertebrale, anterioare a gâtului, scapulare, toraco-abdomino-pelvine şi a diafragmului, exerciţii de autocontrol postural  în şezând, ortostatism, în  repaus şi activitate, exerciţii de respiraţie (de coordonare a desfãşurãrii actului respirator, de volum, de localizare, de flux), antrenament la efort.

  1. Relaxare.

Prezentând caractere opuse tensiunii anxioase, care acompaniazã trãirile emoţionale, având semnificaţia generalã de apãrare, şi fiind un alt mod de relaţie cu mediul, relaxarea se asociazã cu starea de siguranţã, toleranţã, satisfacţie. Relaxarea creşte pragul sensibilitãţii proprioceptorilor, creşte profunzimea respiraţiei şi scade frecvenţa ei, scade costul ventilaţiei, scade cererea de oxigen. În starea de relaxare pacientul va efectua exerciţii de respiraţie, de vorbit şi de cântat.

Obiective : 

a. Reducerea voluntarã, prin învãţare, a tonusului muscular,

b.Controlul respiraţiei în timpul stãrii de relaxare.

Tehnici:

Schultz, ciclul inferior, Wintrebert.

4.Logopedie.

Modificãrile respiraţiei în timpul vorbitului şi cântatului – inspiraţie completã, profundã, pauzã postinspiratorie, expiraţie lentã-,  sunt folosite în corectarea tulburãrilor de distribuţie, de flux aerian şi pentru facilitarea evacuãrii secreţiilor.

Coloana de aer, parenchimul pulmonar şi secreţiile bronşice intrã în rezonanţã şi oscileazã cu frecventa vibraţiilor vocale (260-520Hz, în octava centralã).

Conţinuturile textului muzical, semantic şi melodic, pot exercita influenţe favorabile asupra stãrii sistemului nervos.

Cu toate cã aceastã tehnica vizeazã educarea respiraţiei, atenţia pacientului este focalizatã pe actul de citit sau de cântat.

Obiective:

a. Îmbunãtãţirea desfãşurãrii respiraţiei,  a coordonãrii mişcãrilor respiratorii şi a controlul fluxului de aer, ameliorarea distribuţiei intrapulmonare a aerului şi a schimbului gazos,

b.Menţinerea elasticitãţii structurilor fibrilare ale parenchimului pulmonar, ameliorarea drenajului cãilor aeriene, fragmentarea secreţiilor bronşice.

Structura lecţiei :

exerciţii de posturare, exerciţii de respiraţie, exerciţii ritmice, exerciţii melodice şi învãţarea unui cântec.

  5.Ergoterapie.

Funcţia respiratorie este solicitatã în cursul unor eforturi în care atenţia se centreazã pe activitate. Datoritã îmbunãtãţirii coordonãrii mişcãrilor şi  a economiei gestuale se obţine şi ameliorarea consumului de oxigen.

Obiective:

a. Îmbunãtãţirea capacitãţii de efort, controlul posturii în activitate, controlul respiraţiei în activitate, ameliorarea coordonãrii şi a economiei gestuale,

b.Creşterea încrederii în sine, îmbunãtãţirea atenţiei, a voinţei şi însuşirea unor valori sociale: disciplinã, datorie, eficienţã, respect, prietenie.

Activitãţi ocupaţionale şi recreaţionale.

6.Educaţie medicalã.

Informaţiile referitoare la boalã vor fi prezentate amãnunţit şi la un nivel cât se poate de înalt, dar accesibil. Se va sublinia importanţa evitãrii factorilor favorizanţi şi declanşatori ai suferinţei şi a respectãrii recomandãrilor medicale de autoevaluare periodicã şi de tratament.

Obiective:

a. Cunoaşterea bolii şi a posibilitãţilor de influenţare a evoluţiei acesteia,

b.Îmbunãtãţirea participãrii voluntare a pacientului la propria îngrijire.

Plan tematic:

structura şi funcţionarea aparatului respirator, modificãrile anatomice şi funcţionale ale aparatului respirator,  patogenia şi simptomatologia clinicã, evaluarea şi tratamentul.

 

Informaţii suplimentare privind personalul calificat, dotãrile, formalitãţille necesare pentru internare şi tarifele pentu cazarea şi masa însoţitorilor se pot obţine la telefon 0244320022, 0244321239